Planoppdrag, 2013 - 2014

Plansmia AS har hatt flere oppdrag for utbyggere det siste året som trenger hjelp til å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Utfordringene for en utbygger er ofte at planer (både kommune- og reguleringsplaner) setter begrensninger for hvordan områder kan bygges ut og til hvilket formål. &n [...]

City Lade / Ladebyhagen

 City Lade/Ladebyhagen, Trondheim kommune   Plansmia AS var prosjektleder for oppdraget og hadde ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplan inkl. fagutredninger for Ladebyhagen – City Lade i samarbeid med arkitektkontoret Tegn3 AS og Reinertsen AS.   Målsetting: Høy og effektiv arealutnyttelse i sa [...]

E6 Omkjøringsvegen Tunga-Rotvoll

E6 Omkjøringsvegen Tunga – Rotvoll, og søndre del av Haakon VII’s gate,Trondheim kommune. Plansmia AS i samarbeid med Reinertsen AS var ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan inkl. fagutredninger for E6 Omkjøringsvegen Tunga – Rotvoll, og søndre del av Haakon VII’s gate, Tr [...]

Fv 659 Nordøyvegen

Fv 659 Nordøyvegen, planarbeid for delparsell 1;  Skjeltene – Løvsøy – Hestøya – Austnes;  Haramsøy kommuner   Plansmia AS i samarbeid med Reinertsen AS utarbeidet reguleringsplan for Fv 659 Nordøyvegen, planarbeid for delparsell 1 av 5;  Skjeltene &nda [...]

Brundalsforbindelsen

Brundalsforbindelsen, Trondheim kommune Utarbeidelse av reguleringsplan inkl. fagutredninger i samarbeid med Vianova AS for Brundalsforbindelsen; en hovedvegforbindelse som skal bedre trafikksikkerheten, øke tilgjengeligheten for institusjonsområdene i Brundalen og på Dragvoll.   Videre gi atkomst [...]