Er du en utbygger?

Plansmia AS har hatt flere oppdrag for utbyggere som trenger hjelp til å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Utfordringene for en utbygger er ofte at planer (både kommune- og reguleringsplaner) setter begrensninger for hvordan områder kan bygges ut og til hvilket formål.     Hvor er begr [...]

Planlegging

Plansmia AS har:   lang erfaring og kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven. fokus på planprosess på ulike forvaltningsnivå. tett dialog med offentlige fagmyndigheter.   .... mål om gode løsninger!        

Planvurderinger

Alle prosjekter bør så tidlig som mulig omfatte: overordnet planvurdering for effektivisering av prosess, tid og kostnader. vurdering av prosjekter for å synliggjøre mulige utfordringer du som tiltakshaver står ovenfor. kontakt med offentlige fagmyndigheter. gjennomgang av offe [...]

Forberedelse

For framdrift i komplekse prosjekter kreves det:   oversikt over planvedtak, veiledningsmateriale og krav til planforslag/søknad. gjennomgang av utredninger. dialog med ulike fagmyndigheter.     Plansmia AS ivaretar dette på en profesjonell måte ved å påse at gjeldende lo [...]

Andre tjenester

Plansmia AS kan også bistå med:   innspill til kunngjøringer av planoppstart. innspill til kommunale planprosesser. søknad om dispensasjon. ‚Äč ...men også:   veilede deg om og bistå med utfylling av søknader om enkle tiltak. klage på ved [...]