Om Plansmia AS
"For Plansmia AS er kunden i fokus, med sterk forankring i fag, lovanvendelse, prosess, leveranse og service."
Plansmia AS har lang erfaring med offentlig forvaltning. Planprosesser kan være komplekse og betinger ofte samarbeid med andre fagområder for å få belyst problematikk i detalj.

May Eli Vatn Kristiansen

Jeg er utdannet landskapsgeograf fra universitetet i Trondheim. I 1991 begynte jeg å jobbe innen offentlig forvaltning og har erfaring fra stat-, region- til kommunenivå. På kommunenivå var jeg fagleder for planbehandling. I 2008 gikk jeg over fra det offentlige til det private arbeidsmarkedet og i 2011 startet jeg Plansmia AS.