Tjenester
 

  Er du en utbygger?

  Plansmia AS har hatt flere oppdrag for utbyggere som trenger hjelp til å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Utfordringene for en utbygger er ofte at planer (både kommune- og reguleringsplaner) setter begrensninger for hvordan områder kan bygges ut og til hvilket formål.

   

   

  Hvor er begrensningene og mulighetene i en plan?

   

  Plansmia AS har lang erfaring med planlegging innen offentlig forvaltning både fra stat, fylke og kommuner samt som rådgiver/konsulent for privatpersoner og store utbyggere. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom problemstillingene ovenfor er relevante og av betydning for deg eller virksomheten du representerer.

   

  Se mer under fanen: ProsjekterPlanoppdrag, 2013-2014.

  Planlegging

  Plansmia AS har:

   

  • lang erfaring og kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven.
  • fokus på planprosess på ulike forvaltningsnivå.
  • tett dialog med offentlige fagmyndigheter.

   

  .... mål om gode løsninger!

   

   

   

   

  Planvurderinger

  Alle prosjekter bør så tidlig som mulig omfatte:

  • overordnet planvurdering for effektivisering av prosess, tid og kostnader.
  • vurdering av prosjekter for å synliggjøre mulige utfordringer du som tiltakshaver står ovenfor.
  • kontakt med offentlige fagmyndigheter.
  • gjennomgang av offentlige dokumenter, politiske vedtak mm som kan ha betydning for din sak.

   

   

  ... men viktigst av alt, se muligheter og løsninger framfor problemer og begrensninger.

  Forberedelse

  For framdrift i komplekse prosjekter kreves det:

   

  • oversikt over planvedtak, veiledningsmateriale og krav til planforslag/søknad.
  • gjennomgang av utredninger.
  • dialog med ulike fagmyndigheter.

   

   

  Plansmia AS ivaretar dette på en profesjonell måte ved å påse at gjeldende lov, retningslinjer og veiledningsmateriale blir fulgt.

   

  Andre tjenester

  Plansmia AS kan også bistå med:

   

  • innspill til kunngjøringer av planoppstart.
  • innspill til kommunale planprosesser.
  • søknad om dispensasjon.

  ...men også:

   

  • veilede deg om og bistå med utfylling av søknader om enkle tiltak.
  • klage på vedtak.
  • rådføre deg i motsvar på vedtak etter plan- og bygningsloven.