Om Plansmia:

KAN PLAN!

Plansmia AS har lang erfaring fra og med offentlig forvaltning. Planprosesser kan være komplekse og betinger ofte samarbeid med andre fagområder.

v

Hva kreves av en detaljreguleringsplan?

v

Nå er det fattet et politisk vedtak, hvordan forholder jeg meg til det?

DEDIKERT TIL FAGET!

Plansmia jobber etter plansmiemetoden som innebærer tett samarbeid med andre fagområder. Det er alltid fokus på å finne gode løsninger i plan som gir gode vedtak.

KUNDEN I FOKUS

For Plansmia AS er kunden alltid i fokus, med sterk forankring i fag, lovanvendelse, prosess, leveranse og service.
v

Hva står det i Plan og Bygningsloven som berører mitt prosjekt?

May Eli Vatn Kristiansen

Jeg er utdannet landskapsgeograf fra universitetet i Trondheim. I 1991 begynte jeg å jobbe innen offentlig forvaltning og har erfaring fra stat-, region- til kommunenivå. I 2008 gikk jeg over fra det offentlige til det private arbeidsmarkedet og i 2011 startet jeg Plansmia AS.

+ 47 48 27 40 41

May Eli Vatn Kristiansen

Plansmia AS
Mellomila 56
7018 Trondheim

Ta kontakt

Lurer du på om og hvordan jeg kan hjelpe deg, så ta kontakt for en uforpliktende prat.