Marienborg, Osloveien, Trondheim kommune

Utarbeidelse av detaljregulering for Marienborg med arealformål: bolig, forretning, parkering og med en svært høy arealutnyttelse. I tillegg til mange boliger skal det reguleres inn et stort parkeringsanlegg over 3 underetasjer som blant annet skal dekke behovet for parkering for St. Olavs hospital.

Dette planoppdraget har vært i samarbeid med Skibnes Arkitekter AS, SPARK studio AS og flere ingeniørfag som blant annet geoteknikk, veg, vann og avløp, støy og støv.

Oppdrag: Planoppdraget for Plansmia er utarbeidelse av det skriftlige materialet i planforslaget, tett dialog med andre engasjerte konsulenter og dialog med Trondheim kommune i behandling av planforslaget.
Utfordring/mål: Det legges til rette for svært høy arealutnyttelse i sentrumsnære områder i Trondheim. Utfordringer er sol på uteoppholdsarealer og støy fra flere støykilder i Marienborgområdet.

Status: Cecilienborgvegen 2 og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering.
Trondheim Bystyre vedtok 14.06.23 reguleringsplanen Cecilienborgvegen 2, og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering.

Ill: Skibnes Arkitekter

Ill: Skibnes Arkitekter