Marienborg, Osloveien, Trondheim kommune – under arbeid

Utarbeidelse av detaljregulering for Marienborg med arealformål er bolig, forretning, parkering. I tillegg til mange boliger skal det reguleres inn et stort parkeringsanlegg over 3 underetasjer som blant annet skal dekke behovet for parkering for St. Olavs hospital.

Oppdrag: Planoppdraget for Plansmia er utarbeidelse av det skriftlige materialet i planforslaget, tett dialog med andre engasjerte konsulenter og dialog med Trondheim kommune i behandling av planforslaget.

Utfordring/mål: Det legges til rette for svært høy arealutnyttelse i sentrumsnære områder i Trondheim. Utfordringer er sol på uteoppholdsarealer og støy fra flere støykilder i Marienborgområdet.

Status: Planoppdraget er under arbeid.