Thai tempel – Klæbuveien 217, Trondheim kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitektene Tore Wiger og Finn Hakonsen i Trondheim.

Oppdrag: Legge til rette for kombinert bebyggelse og anleggsformål; bolig/religionsutøvelse. Bebyggelsen planlegges for Thai Tempel med forsamlingslokale, tempel med sal og storkjøkken, og med rom for beboelse for tilreisende nonner og munker. Det planlegges også for parkering og uterom på egen grunn. 

Utfordring: Vesentlige utfordringer i planen er plassering av bebyggelse og anlegg samt ivareta Trondheim kommunes behov for arealer i området for etablering av nytt offentlig VA-anlegg i Fredlybekkenområdet. Selve Fredlydalen var et kommunalt avfalls-deponi i perioden 1950 til 1970, og Fredlybekken er lagt i rør.

Status: Planoppdraget er under arbeid.