Prosjekter i Plansmia:

Hovedleveransen til Plansmia er utarbeidelse av planbeskrivelse, planbestemmelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredninger og andre typer analyser/utredninger. Plansmia sjekker også politiske saksframlegg og vedtak, og avklarer hvilke føringer som kan og er lagt til grunn for utarbeidelse av et planforslag. Dialog og samhandling med planmyndighet og andre fagmyndigheter er også viktig for en god planprosess.

+ 47 48 27 40 41

May Eli Vatn Kristiansen

Plansmia AS
Mellomila 56
7018 Trondheim

Ta kontakt

Lurer du på om og hvordan jeg kan hjelpe deg, så ta kontakt for en uforpliktende prat.