Hvordan jobber Plansmia

Ser alle muligheter

Plansmia AS hjelper deg som utbygger å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Jeg er vant til å tenke vidt og finne løsninger.
l

Planlegging

Plansmia byr på lang erfaring og kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven.  Plansmia kan også hjelpe deg med å holde fokus på planprosess på ulike forvaltningsnivå og i tett samarbeid med andre involverte fagområder.

Planvurderinger

Plansmia hjelper deg med en overordnet planvurdering for effektivisering av prosess og tidsbruk og med vurdering av mulige utfordringer du som tiltakshaver står ovenfor i ditt planprosjekt.

Forberedelser

For å få framdrift i komplekse prosjekter hjelper Plansmia deg med å få oversikt over planvedtak, veiledningsmateriale og krav til planforslag/søknad.
i

Hjelp med søknad

Plansmia kan gi innspill til kunngjøringer av oppstart av plan og til kommunale planforslag, samt bistå med søknad om dispensasjon i både plan- og byggesaker.

Veiledning

Plansmia kan veilede og hjelpe deg med klage på vedtak, og kan rådføre deg i motsvar på vedtak etter plan- og bygningsloven. Plansmia bistår i gjennomgang av utredninger, samt dialog med ulike fagmyndigheter og offentlig behandlingsmyndigheter.

Plansmia jobber etter de samme prinsippene som i ei plansmie. En plansmie er per definisjon en planleggingsmetode for kollektiv utvikling av en idé eller et konsept for blant annet by- eller regionutvikling. Jeg samarbeider alltid tett med andre fagfolk tilpasset problemstillinger i det enkelte prosjekt for å finne gode løsninger. Jeg har tro på gjensidig respekt og forståelse for hverandres faglige utfordringer og roller for å få til gode planvedtak.